Handläggare på fakultetskanslierna

Senast ändrad: 26 januari 2018

LTV-fakultetens handläggare för forskarutbildning

Cecilia Alsved, LTV-fakulteten, Box 55, 23053 Alnarp, tel 040-41 50 25, (sekreterare i forskarutbildningsnämnden)

 

NJ-fakultetens handläggare för forskarutbildning

Gabriella Persdotter-Hedlund, Box 7082, Almas allé 8, 750 07 Uppsala. Tel: 018-67 26 36 (sekreterare i forskarutbildningsnämnden vid NJ-fak)

Johanna NilssonBox 7082, Almas allé 8, 750 07 Uppsala. Tel: 018-67 22 44

Vilken handläggare ska jag kontakta vid NJ-kansliet?

 

S-fakultetens handläggare för forskarutbildning

Eva Andersson och Charlotta Bergström, Fakultetskansli, Skogsmarksgränd 1, 901 83 Umeå, 090-786 8345, (sekreterare i forskarutbildningsnämnden vid S-Fak).

 

VH-fakultetens handläggare för forskarutbildning

Fredrik Granberg (fun-vh@slu.se), Box 7084, Almas allé 8, 750 07 Uppsala. Tel: 018-67 27 86 (sekreterare i forskarutbildningsnämnden).

Sidansvarig: lotta.jaderlund@slu.se