Program Dag 2: 22 augusti

Senast ändrad: 17 juni 2024

Här presenteras programmet för dag 2

Salar för alla sessioner kommer senare!

09.00–09.15

Reflektion från första dagen. Introduktion till dag 2

Moderator: Alexandra D’Urso moderator, Enheten för Pedagogisk utveckling (EPU)

09.15–10.00

Keynote 2. Cormac McGrath

The good the bad and the ugly: AI as a sociometrical artefact in higher education

In the talk Cormac McGrath will present the good the bad and the ugly of AI focusing on inevitabilities of AI, how universities can respond to the threats and affordances of AI. The presentation will also address the emergence of generative AI in the Higher education sector.

Foto på Cormac McGrath

Cormac McGrath is a Associate Professor at Centre for the Advancement of University Teaching, CeUL, Department of Education| Stockholm University

10.00–10.30

Panelsamtal om framtidens utbildning med AI

In English

Following the keynote on Day 2, we will have a panel discussion with both keynote speakers- Kelsey Doerksen and Cormac McGrath, together with Per Sandin, SLU Associate Professor in Philosophy and board member of the Swedish Ethical Review Authority.

During the panel discussion, we will explore further the implications for the future of education with AI from different perspectives.

10.30–11.00

Mingel med kaffe

11.00–12.30

Parallella sessioner 3


3a. Anpassningar och stöd i undervisning för studenter med olika förutsättningar och behov – utbyte av erfarenheter

På svenska
Vi möter allt fler studenter med behov av stöd och anpassningar. Hur kan vi underlätta arbetet och skapa goda förutsättningar för såväl studenter som lärare? I det här passet utbyter vi erfarenheter och tankar kring tillgänglighet, stöd och anpassningar i undervisning och examination både allmänt och utifrån specifika exempel. 
 • Lena Swärd, Samordnare av pedagogiskt stöd (Funka), Utbildningsavdelningen
 • Per Edenhamn, Studievägledare, Utbildningsavdelningen

3b. Applied AI in education

In English

Simplicity in motion: Innovating Natural Science Education with Advanced Computer Vision.

Our initiative, "Simplifying Complexity," aims to bridge the gap between innovative, advanced computer vision algorithms and their practical use by developing new teaching methodologies with relatable natural science contexts, incorporating easy-to-understand examples of advanced computer vision techniques.
 • Oleksiy Guzhva, Associate Senior Lecturer at the Department of Biosystems and Technology.

Statistical literacy in the ChatGPT era.

Large language models (LLMs) like ChatGPT can do many of the task we usually ask students in basic statistics to do. How is teaching and learning statistics influenced by the easy availability of LLMs and how does it relate to students’ motivation? In this talk, we look at the current status and speculate on what the future might hold. 
 • Claudia von Brömssen, Senior Lecturer at the Department of Energy and Technology; Applied statistics and mathematics

Stress management on the go.

Welcome to a session about using simple sitting and standing relaxation techniques that take just a few minutes to complete. These exercises are easy to do in different environments. Note: no special clothes or equipment are required; come as you are.
 • Christine Dahlén, Physiotherapist and Ergonomist

3c. Hållbarhet i utbildningar

På svenska

Utveckling av hållberhets-kompetenser hos studenter – hur gör vi det i programmet?

Med den ökande global medvetenhet om hållbarhetsutmaningar ställs ingenjörsbranschen inför krav på att utbilda framtidens yrkesverksamma med starka hållbarhetsperspektiv. Vi kommer att presentera några exempel på hur vi arbetar med dessa frågor, bl.a. genom att ha hållbarhetsstrimmor i utbildningen. Målet med denna diskussion är att inspirera varandra i arbetet att skapa en sammanhängande progression av hållbarhetsrelaterade kunskaper och färdigheter i våra respektive utbildningar. 
 • Jennifer McConville, Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Kretsloppsteknik

SLU:s nästa steg för hållbar utveckling.

Hur utvecklar vi utbildningen för att nå målet ”SLU är ett internationellt ledande universitet med en nyckelroll för omställning till ett hållbart samhälle i en föränderlig värld”? I denna workshop diskuterar vi genomförda och pågående utvecklingsprojekt på kurser och program, samt hinder och möjligheter för att vår utbildning för hållbar utveckling ska hålla högsta kvalitet. 
 • Cecilia Sundberg, Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system.

Stress management on the go.

In English

Welcome to a session about using simple sitting and standing relaxation techniques that take just a few minutes to complete. These exercises are easy to do in different environments. Note: no special clothes or equipment are required; come as you are.
 • Christine Dahlén, Physiotherapist and Ergonomist

3d. Utanför boxen – en kreativ workshop om att våga utmana det självklara

På svenska

Utanför boxen – en kreativ workshop om att våga utmana det självklara (ca 45 min)

Att våga gå utanför det kända är en viktig del i arbetet inom arkitektur och design. I den här workshopen kommer vi att använda skissen, både på papper och i modell, som arbetsredskap för att ge form åt tankar och idéer. Passet handlar om själva skapandeprocessen. Om betydelsen av att göra fel, att pröva osäkra idéer och att förstå vad man lär sig av att inte ta snabbaste vägen mot ett förutbestämt mål. 
 • Bodil Dahlman, Landskapsarkitekt, Universitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land.

Stresshantering på språng (ca 15 min)

OBS! Workshopen kommer att starta med att alla kommer att få prova några enkla sittande/stående avspänningstekniker som bara tar några minuter att genomföra. Övningar som är lätt tillämpbara i olika miljöer. 
OBS! Inga speciella kläder eller utrustning behövs.

 • Christine Dahlén, leg. Fysioterapeut och Ergonom 

3e. Möjligheter och utmaningar med generativ AI på SLU

Möjligheterna är många men hur tänker SLU när det gäller juridiska aspekter och vilka AI-tjänster vi kan/får använda?

På svenska
Passet inleds med en kort översikt av hur generativ AI kan användas inom högre utbildning. Därefter följer presentationer av de juridiska aspekterna samt hur SLU tänker kring vilka AI-programvaror/tjänster som vi kan/får använda. Passet avslutas med möjlighet till diskussion och frågestund.
 • Roger Pettersson, Avdelningschef vid Lärande och digitalisering,
 • Alexander Kuzmicki, Chefsjurist vid Ledningskansliet/Juristenheten,
 • Samuel Grauman, Tf. IT-direktör vid IT-avdelningen 

12.30–12.45

Avslutning

 • Cecilia Almlöv, enhetschef, Enheten för pedagogisk utveckling (EPU), Avd. för lärande och digitalisering
 • Åse Lundh, vice ordförande Utbildningsnämnden

Avhämtning av lunchpåse