Program Dag 1: 21 augusti

Senast ändrad: 05 juni 2024

Här presenteras programmet för dag 1

Salar för alla sessioner kommer senare!

11.00–12.45

PSR café 

Jan Stockfors och Åsa Bensch, Avd. för lärande och digitalisering, Enheten för Pedagogisk utveckling (EPU)

Kort beskrivning

Här träffas programstudierektorer för samtal om bland annat:

 • Omvärldsanalys och rekrytering
 • Progression inom program
 • Hur vi kan hjälpa våra studenter att konstruktivt utvärdera sina kurser

Lunchen ingår endast för deltagare i denna session.

Utöver programstudierektorer deltar också pedagogiska utvecklare från EPU.

Mer detaljerad text kommer!

12.00–13.00

Registrering

13.00–13.15

Välkommen

Åsa Lundh: Vice ordförande, Utbildningsnämnden
Alexandra D’Urso: Moderator, Avd. för lärande och digitalisering, Enheten för Pedagogisk utveckling (EPU)

13.15–14.30

Keynote 1. Kelsey Doerksen

Ethically engaging with AI (In English)

AI has enormous potential to transform education as we know it, and it is critical to engage conscientiously and ethically with these tools. This talk will highlight how we can thoughtfully leverage AI and understand how the development, training, and utilization of AI models has a significant societal impact on education and our broader world.

Foto av Kelly Doerksen

Kelsey Doerksen is a PhD student at the University of Oxford in the Oxford Applied and Theoretical Machine Learning Group (OATML). She is a Research affiliate with the NASA Jet Propulsion Laboratory, working on the Scientific Understanding from Data Science Initiative to use AI for global air quality modelling. She was previously a Visiting Researcher at the European Space Agency Φ-lab and a Data Research Fellow with UNICEF, working on the Giga Initiative to use AI and Earth Observation to connect all schools to the internet by 2030. Kelsey is a 2023-24 Equity, Diversity and Inclusion Fellow with the Mathematics, Physical and Life Sciences Division at Oxford

14.30–15.00

Mingel med kaffe

15.00–16.00

Parallella sessioner 1


1a. [Talk Show]: Reflections on AI in Higher education: What do we take with us?

In English
In this session, we will use a live talk show format to further explore some of the insights gained from the keynote speech. We will discuss together and ask questions of participants, who can in turn also raise questions in front of the whole group.
 • Kelsey Doerksen (keynote Day 1)
 • Alexandra D’Urso, Avd. för lärande och digitalisering, Enheten för Pedagogisk utveckling (EPU)
 • Matthew Low, Avd. för lärande och digitalisering, Enheten för Pedagogisk utveckling (EPU)

1b. AI in the classroom: A workshop on policy, pedagogy, and literacy

In English
In this workshop, we will together reflect on bringing in (and keeping out) ChatGPT and other large language models into the classroom, how these tools can be consciously used, and what that means for developing our courses.
 • Malte Rödl: Teacher in Environmental Communication, Department of Urban and Rural Development

1c. Ta nästa steg i Canvas!

På svenska
Under våren blev det klart att SLU fortsätter med lärplattformen Canvas. Under detta pass tittar vi på hur det finns en röd tråd vid användning av uppgifter i Canvas med allt från organisation till bedömning och resultatrapportering. Vi vill visa och inspirera till att använda funktionalitet som både underlättar och skapar tydlighet.
 • Claes Hellberg, Avd. för lärande och digitalisering, Enheten för utbildningssystem och -media

1d. Open space – hot and acute topics

På svenska/In English
In this activity you get the chance to discuss and share experiences about one or more pedagogical topics, that are part of your current teaching. Topics can relate to problematic situations, incidents and pedagogical advice, as well as good examples of how to work and new teaching activities. YOU DECIDE! Of course we also have ideas about interesting topics if you, the participants, don’t suggest any.
 • Henrik Viberg, Avd. för lärande och digitalisering, Enheten för Pedagogisk utveckling (EPU)
 • Åsa Berggren, Avd. för lärande och digitalisering, Enheten för Pedagogisk utveckling (EPU)

1e. Som man frågar får man svar – Om hemtentamen som examinationsform

På svenska
När kan hemtentan vara ett bra alternativ som examinationsform? Vilka är dess möjligheter och begränsningar? Vad ska vi tänka på i formuleringen av uppgiften för att på ett bra sätt fånga studentens kunskap och minska risken för att svaret är skrivet av någon annan eller t.ex. en ChatGPT?
 • Anna Hartman, Avd. för lärande och digitalisering, Enheten för Pedagogisk utveckling (EPU)
 • Cecilia Almlöv, Avd. för lärande och digitalisering, Enheten för Pedagogisk utveckling (EPU)

16.15–17.15

Parallella sessioner 2


2a. AI som stöd i undervisning och studion

På svenska
Markus Miljand och Sven Andersson bjuder in till studion för att visa vad lärare kan få för stöd inom digital undervisning, AI-verktyg och hur vi kan arbeta med tillgänglighet i undervisningssalar. Efter presentationen hålls öppen dialog kring lärarkårens teknikbehov och framtidstankar.
 • Markus Miljand, IT-avdelningen; AV-stöd
 • Sven Andersson, IT-avdelningen; AV-stöd

2b. Engaging students by actively mixing research and education: edible insects and other new areas in our teaching

In English
In this session, Åsa Berggren will share experiences of how using new research can make education more engaging for both students and teachers alike, while also helping to prepare students for their next step in life.  
 • Åsa Berggren, Professor at the Department of Ecology; NJ, Insect Ecology Unit

2c. Att våga ta steget från papperstentamen till digitalt format i Inspera – möjligheter och utmaningar?

På svenska
Kom och ta reda på vilka möjligheter som finns med Digital salstentamen via Inspera. Hör om nyheter i systemet och om det praktiska genomförandet.  Ta reda på om det skulle passa för din kurs. Olika exempel på genomförda Digitala salstentamina i Inspera kommer att diskuteras. 
 • Anna Branteström, Arbetsledare Tentamensservice Ultuna, 
 • Ida Håkansson, Systemansvarig Inspera, Avd. för lärande och digitalisering, Enheten för utbildningssystem och -media

2d. Söka med AI - hjälp eller stjälp?

På svenska
Under denna workshop testar vi några aktuella AI-sökverktyg tillsammans. Kan den här typen av verktyg vara ett stöd för dig eller dina studenter, och i så fall hur? Vi diskuterar vilka möjligheter som finns och vilka problem som kan uppstå. 
OBS! Ta med egen dator!
 • Isabelle Nesterud, SLU-Biblioteket; Avdelningen pedagogiskt stöd och lärandemiljöer
 • Jonas Petersson, SLU-Biblioteket; Avdelningen pedagogiskt stöd och lärandemiljöer

2e. AI som pedagogiskt verktyg för att utveckla studenters skrivande

På svenska
Hur kan du som lärare använda AI för att hjälpa studenterna utveckla ett självständigt och ändamålsenligt vetenskapligt språk? Under passet kommer vi att fokusera på hur AI kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att öka studenternas språkliga medvetenhet, utveckla dem som skribenter och synliggöra arbetet med en text.
 • Jannie Teinler: Språkvetare, lärare i akademiskt skrivande. Språkverkstaden. SLU-Biblioteket

17.30–

Middag