Program

Senast ändrad: 17 mars 2021

Här kan du se programmet för Utbildningskonferensen 2019.

22 augusti

Plats: Loftet

12.00–13.00 
Registrering, utanför Loftets hörsal 

13.00–13.10
Välkommen 

13.10–13.30   
SLU:s inriktningsdokument för internationalisering – hur påverkar det mig som lärare?
Ylva Hillbur, vice rektor, SLU.

13.30–14.45
“Food and nutrition security of refugees and host communities at the intersection of sustainability and internationalization.”
Lamis Jomaa, Assistant Professor at the American University of Beirut.

14.45–15.10   
KAFFE

Plats: Undervisningshuset plan 1

15.15–17.00        
Parallella tematiska spår

Spår 1a: Internationalisation at home: Internationalisation and teaching – from idea to reality (Lamis Jomaa and Alexandra D’Urso, EPU). Sal H

Spår 2a: Hållbar utveckling: Perspektiv global hälsa i undervisning på grund och avancerad nivå (Mats Målqvist, UU, Peter Aspengren, EPU och Anna Hartman, EPU). Sal N

Spår 3a: Internationalisering i undervisningen: Tankar om ”bildning” i utbildning. Internationalisering igår och idag (Linn Areskoug, UU, Ann Grubbström, EPU och Jan Stockfors, EPU). Sal J

Plats: Ulls hus, plan 1. 

17.00–17.45
Mingel och Posterpresentation av SLU-lärares pedagogiska projekt m.fl.

Träffpunkt: Ulls hus, huvudentrén.

17.45–18.45        
Valbara aktiviteter (start 1 17.45 och start 2 18:15)

Plats: Loftet.

19.00– 
Middagsbuffé och musik i Studentkårens hus.

 

23 augusti

Plats: Loftet

09.00–10.15
Developing intercultural perspectives for our students and for our teachers.
Jennifer Valcke, FD, KI.

10.15–10.30
KAFFE

Plats: Undervisningshuset plan 1

10.30–12.00 
Parallella tematiska spår

Spår 1b: Internationalisation at home: How to get started in your course context (Jennifer Valcke, KI and Natalie Jellinek, EPU). Sal H

Spår 2b: Hållbar utveckling: Pedagogiska metoder för att möta Agenda 2030 i undervisningen (Peter Aspengren, EPU och Anna Hartman, EPU). Sal N

Spår 3b: Internationalisering i undervisningen: Hur kan vi planera för och synliggöra internationalisering på ett tydligare sätt i undervisningen? (Hedda Söderlund, Södertörns högskola, Ann Grubbström, EPU och Jan Stockfors, EPU). Sal J

12.00–13.00  
LUNCH i Loftets stora sal

13.00–14.30   
Parallella tematiska spår

Spår 1c: Internationalisation at home: SLU teachers’ experiences (Alexandra D’Urso, EPU and Natalie Jellinek, EPU with SLU teachers Burcu Yigit Turan, Linley Chiwona Karltun) Sal H
Spår 2c: Hållbar utveckling: Lärarerfarenheter från SLU (Peter Aspengren, EPU och Anna Hartman, EPU med SLU-lärarna Anja Pedersen, Aseem Abouhatab, Ulf Magnusson, Sandra Nohrborg, Georg Carlsson) Sal J

Spår 3c: Internationalisering i undervisningen: Lärarerfarenheter från SLU (Ann Grubbström, EPU och Jan Stockfors, EPU och SLU-lärarna Marina Quieroz och Vilis Brukas) Sal N

Plats: Ulls hus plan 1 (bottenplan i trapphuset).

14.30–14.50
Vägen framåt! Avslutande reflektion. 
Ylva Hillbur, vice rektor och Karin Holmgren, prorektor, SLU. 

14.50–15.15        
KAFFE