Internationalisering

Senast ändrad: 13 april 2022

Internationalisering på hemmaplan kan beskrivas som det medvetna arbetet för att alla studenter, även de som inte deltar i utbytesprogram, ska få internationell erfarenhet och internationella perspektiv inom ramen för sin utbildning.

Det handlar framförallt om utbildningens upplägg, innehåll och organisation, men kan även främjas av en internationell utbildningsmiljö där alla studenters och lärares interkulturella erfarenheter och kompetenser tas tillvara.” Inriktningsdokumentet för internationalisering på SLU

Läs mer om det strategiska arbetet med internationalisering i högre utbildning.

Internationaliseringsutredningen (Utredningen för ökad internationalisering av universitet och högskolor: ”En strategisk agenda för internationalisering”. SOU 2018:3)
https://www.regeringen.se/49381d/contentassets/6d99425ad26743659d02c8c004f699bd/remissinstanser-en-strategisk-agenda-for-internationalisering.pdf

SLU:s inriktningsdokument för internationalisering