Internationalisering

Senast ändrad: 04 mars 2024

Internationalisering på hemmaplan kan beskrivas som det medvetna arbetet för att alla studenter, även de som inte deltar i utbytesprogram, ska få internationell erfarenhet och internationella perspektiv inom ramen för sin utbildning.

Det handlar framförallt om utbildningens upplägg, innehåll och organisation, men kan även främjas av en internationell utbildningsmiljö där alla studenters och lärares interkulturella erfarenheter och kompetenser tas tillvara.” Inriktningsdokumentet för internationalisering på SLU

SLU:s inriktningsdokument för internationalisering