Samverkan med arbetslivet

Senast ändrad: 18 april 2023

I utbildningens samverkan med arbetslivet visas utbildningens relevans för studenterna genom praktikperioder under en längre period, särskilda samarbeten och kortare studiebesök på arbetsplatser. I program- och kursutveckling krävs det tydlighet gällande respektive parters ansvarsfördelning och uppdragsbeskrivning. Ett ömsesidigt perspektiv på utbildningens innehåll och metodik gynnar såväl universitet som näringsliv. Alumner kan särskilt lyftas fram som en resurs i program- och kursutveckling.