Nivådeskriptorer​

Senast ändrad: 09 september 2022

Nivådeskriptorer är generella målformuleringar som beskriver vad varje student förväntas kunna efter avslutad nivå (t.ex. efter första året eller andra året på ett program) och ger ett stöd för att lättare kunna se en progression när lärandemål på kursnivå formuleras. Nivådeskriptorer ska ses som delmål på vägen mot examensmålen i förordningen på nationell nivå.  

Vidare läsning om om detta finns i denna artikel av Jenny Moon.