Internationalisering

Senast ändrad: 09 september 2022

Internationaliseringen av utbildning kan beskrivas som “the intentional process of integrating an international, intercultural, and/or global dimension into the purpose, functions and delivery of post-secondary education, in order to enhance the quality of education and research for all students and staff, and to make a meaningful contribution to society” (de Wit et al. 2015; based on definition by Knight 2004, 2012).

Detta innebär en genomtänkt och medveten integrering av internationella, interkulturella och globala perspektiv både i utbildningens innehåll och syfte (inklusive läraktiviteter, examination) och i utbildningens upplägg, alltså hur undervisningen bedrivs. Undervisning som tar internationalisering i beaktande strävar efter att alla studenter och lärare ska känna sig representerade och inkluderade.