Hållbar utveckling

Senast ändrad: 09 september 2022

En strävan mot hållbar utveckling, med miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv, beskrivs i styrdokument globalt (SDG speciellt 4.7), nationellt (Högskolelagen) och för SLU (Verksamhetsidén).

På kurs- och programnivå på SLU handlar det om att i såväl undervisningens innehåll, som i undervisningens utförande, beakta hållbar utveckling, utbildning för hållbar utveckling och de generella kompetenser som ger verktyg för att som yrkesutövare och medborgare arbeta för en hållbar utveckling.