Generella kompetenser

Senast ändrad: 18 april 2023

SLU har sedan 2014 prioriterat arbete med generella kompetenser i utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. I projektrapporten ”Generella kompetenser för framtidens studenter vid SLU” nämns särskilt fem specifika generella kompetenser som förekommer i utbildningsplanen och även i examensmålen för utbildningar på grund- och avancerad nivå:  

  • kommunikation (muntligt och skriftligt),
  • etik,
  • gruppdynamik och självutveckling,
  • informationskompetens
  • kritiskt tänkande.

I relation till kursutveckling är det viktigt att se till att lärandemålen som kräver någon generell kompetens (exempelvis ”skriva en vetenskaplig rapport”) har motsvarande läraktiviteter där studenterna får tillfälle att öva den kompetensen som ska examineras. Det är därför viktigt att samtliga lärare i en kurs behöver ha kunskap om vilka generella kompetenser tränas i kursen även om det inte är alla lärares ansvar att genomföra berörda kursmoment.  

Utifrån ett programperspektiv så behöver studenter få möjlighet att utveckla de olika generella kompetenserna med ökande komplexitet och svårighetsgrad för varje år. Studenter behöver t ex flera tillfällen att lära sig och få återkoppling för att kunna klara av utbildningens olika examinationer.