Digitalisering

Senast ändrad: 18 april 2023

I takt med att alla delar av samhället digitaliseras blir det allt mer angelägen att leda och vägleda studenter i att förbereda sig för framtiden genom att utveckla digitala kompetenser. Program- och kursutvecklingen behöver främja förmågan och ge möjlighet till att delta i det digitala samhället genom att erbjuda olika typer av kursmoment som är relevanta för den framtida yrkesutövningen i ett digitalt samhälle. Dessutom är det viktigt att vara medveten om att digitala kompetenser kan påverka studenters andra nyckelkompetenser som kommunikativ kompetens, språkkunskaper eller andra grundläggande färdigheter i sin utbildning.

Digitala kompetenser handlar inte bara om att använda digitala verktyg utan också att vara medveten om digitaliseringens konsekvenser i utbildning och yrkesutövning. I program- och kursutveckling handlar det om att integrera digital kompetens i såväl utbildningarnas innehåll som i dess pedagogiska metoder.  

Digitala kompetens handlar om

  • information och datakunskap: förmågan att läsa, arbeta med, analysera och argumentera med​ data.​
  • kommunikation & samarbete: Att interagera, kommunicera och samarbeta genom digital teknik​ samt att vara medveten om kulturell och generationens mångfald.​
  • skapande av digitalt innehåll: Att skapa och redigera digitalt innehåll för att förbättra och integrera information och innehåll i en befintlig kunskapsdel samt att förstå hur upphovsrätt och licenser ska tillämpas.
  • säkerhet: Att skydda enheter, innehåll, personlig information och integritet i digitala miljöer, och​ att vara medveten om digital teknik för socialt välbefinnande och social integration samt miljökonsekvenserna av digital teknik och dess användning.
  • problemlösning: Att identifiera behov och lösa problem i digitala miljöer. Att använda digitala verktyg för att förnya processer och produkter och även att hålla sig uppdaterad om den digitala utvecklingen.

The European Digital Competence Framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework