Mattias Öredal

Senast ändrad: 14 september 2023

Systemadministratör - Ladok och Slukurs.

Mattias svarar på frågor som rör funktionalitet i Ladok tex 

  • Utbildningsplanering – program- och kursplaner, kurstillfällen 
  • Registrering – registrering av studenter och doktorander på kurs 
  • Resultatrapportering – godkända resultat på kurs 
  • Aktivitetstillfällen – hur man skapar tentamenstillfällen 
  • Utdata 
Telefon 

+46 90-786 82 13 
+46 72-454 04 94 

E-post  

Ladok@slu.se