Mats Persson

Senast ändrad: 14 september 2023

Kommunikatör - Huvudredaktör för studentwebben.

Telefon

+46 18-67 30 60

E-post

mats.persson@slu.se