Farahnaz Gholamipour

Senast ändrad: 14 september 2023

Kursadministratör.

Farahnaz Gholamipour arbetar som kurssekreterare på EPU och har en bakgrund inom educational management. Hon har tidigare ansvarat för administrationen och planeringen av de vetenskapliga prisceremonierna vid Iranian Research Association for Science and Technology.

På EPU organiserar och administrerar hon våra kurser, seminarier och utbildningskonferenser för lärare och forskarhandledare.

Telefon

+46 18-67 15 23

E-post

farahnaz.gholamipour@slu.se