Cecilia Almlöv

Senast ändrad: 14 september 2023

Enhetschef vid Enheten för pedagogisk utveckling (EPU)

Cecilia Almlöv är enhetschef för EPU med en bakgrund som pedagogisk utvecklare vid Uppsala universitet. Hon bedriver forskning om forskarhandledning, var en av initiativtagarna till det nationella nätverket ”Rum för aktivt lärande” och har suttit i styrelsen för det nationella nätverket för pedagogiska utvecklare (SWEDNET).

På EPU håller hon i kurser såsom; Doctoral supervision course, Project course, Course in Grading and assessment och medverkar i Workshopen om frågetyper i examinationer. Hon är verksam i SLU-projektet för digitala examinationer. Hon medverkar även i enhetens SIDA-finansierade internationella projekt i Moҫambique och Bolivia då EPU ansvarar för forskarhandledarutbildningar.

Telefon

+46 18-67 10 92
+46 76-146 10 92

E-post

cecilia.almlov@slu.se