Ann Grubbström

Senast ändrad: 14 september 2023

Pedagogisk utvecklare.

Ann Grubbström har arbetat som lärare i grundskolan och disputerade sedan i Kulturgeografi vid Uppsala universitet där hon så småningom blev docent och lektor. Ann har varit kursledare för kandidatuppsatskurser och handlett licentiander och doktorander. Hon har också varit studierektor för en forskarskola och koordinator för den ämnesdidaktiska forskarskolan vid Uppsala universitet. Forskningen har framförallt inriktats på prov och bedömning.

Ann är huvudlärare för kurs i forskarhandledning (svenska) vid SLU och arrangerar pedagogiska lunchseminarier för lärare och lunch kollokvier för forskarhandledare. Hon arbetar också med vidareutbildning för forskarhandledare vid SLU.

Telefon

+46 18-67 18 48
+46 76-83 66 280

E-post

Ann.grubbstrom@slu.se


Kontaktinformation