Åsa Bensch

Senast ändrad: 14 september 2023

Pedagogisk utvecklare.

Åsa Bensch arbetar 10% som pedagogisk utvecklare på EPU där hon idag främst bemannar EPU:s digitala tjänst pedagog online. Åsa är adjunkt och undervisar i de olika landskapsprogrammen på SLU Alnarp. Hon fungerar som en fysisk kontaktperson i Alnarp men ger även stöd till andra lärare på lärosätet.

Telefon

+46 40-41 51 69
+46 70-567 08 98

E-post

asa.bensch@slu.se