SLU-nyhet

25 november 2019 - Bokningar för våren 2020 läggs in i TimeEdit

Publicerad: 02 december 2019

Kursbokningar och övriga bokningar för våren 2020 läggs just nu in i TimeEdit.

För Alnarps del handlar det om bokningar för period 3, våren 2020. För Uppsalas och Umeås del handlar det om bokningar för hela vårterminen 2020.

Med hänsyn till systembytet tar denna bokningsperiod längre tid att genomföra än tidigare tillfällen.

Har du skickat in bokningsönskemål för våren 2020 kommer du i mitten av december att få en bokningsbekräftelse med vilken lokal som bokats samt mer information om visning och redigering av schema i TimeEdit.


Kontaktinformation