SLU-nyhet

15 april 2020 - TimeEdit workshop 2

Publicerad: 04 maj 2020

Medlemmar från projektgruppen och ett antal utvalda verksamhetsrepresentanter samt systemanvändare hade en workshop med temat "Beställningar, bokningar och ändringar kopplat till kursschema".

Syftet med denna workshop var att gå igenom det tänkta flödet för beställningar, bokningar och ändringar kopplat till TimeEdit-kursschema (inkl. tentamen) och samla in synpunkter. Den nya beställningsmodulen TE Preferences presenterades för deltagarna.

Väldigt bra diskussioner från samtliga workshopdeltagare gjorde att vi kunde identifiera en rad punkter som är viktiga att ha med i flödet, från beställning till komplett TimeEdit-kursschema. Dessa kommer att realiseras i samband med kommande aktiviteter i projektet.


Kontaktinformation