SLU-nyhet

6 maj 2019 - TimeEdit workshop 1

Publicerad: 08 maj 2019

Medlemmar från projektgruppen och ett antal utvalda verksamhetsrepresentanter hade en inledande workshop med TimeEdit - konsulter.

Syftet med denna workshop var att gå igenom det som har gjorts i samband med pilotprojektet (kopplat till införandet av TimeEdit mot "Institutionen för Stad och land" och "Institutionen för Ekonomi") och göra nödvändiga ändringar för att systemet ska vara anpassat till resten av lärosätet.

Väldigt bra diskussioner från samtliga workshopdeltagare gjorde att vi kunde identifiera en rad ändringar och anpassningar. Dessa kommer att realiseras i samband med kommande aktiviteter i projektet.

Fler TimeEdit - workshops kommer att anordnas så småningom.


Kontaktinformation