SLU-nyhet

12 mars 2020 - TimeEdit integrationer

Publicerad: 16 mars 2020

Arbetet med integrationer mellan TimeEdit och andra utbildningssystem har påbörjats.

TimeEdit kommer att ha integrationer till ett antal utbildningssytem bl.a. Ladok, Idis och Canvas.

Arbetet med Ladok - integrationen har påbörjats. Arbetet omfattar automatisk hämtning av kurstillfällen, aktivitetstillfällen samt anmälda tentander.


Kontaktinformation