SLU-nyhet

16 december 2019 - TE Viewer tas i bruk

Publicerad: 18 december 2019

Alla SLU-anställda och verksamma har nu tillgång till TE Viewer.

TE Viewer används för att söka fram och visa scheman samt för att skapa
enklare bokningar, t.ex. lokal- eller utrustningsbokningar.

Mer information om schemavisning och bokning i TE Viewer finns i denna manual.


Kontaktinformation