SLU-nyhet

13 maj 2020 - Konfiguration och pilottestning av TE Preferences

Publicerad: 29 juni 2020

Konfiguration och pilottestning av den nya beställningsmodulen, TE Preferences, kommer att äga rum under perioden maj - juni.

Målet är att TE Preferences ska tas i bruk i början av september 2020. Önskemål om kursbokningar till VT2021 (deadline 15 november 2020) ska skickas in via TE Preferences.


Kontaktinformation