SLU-nyhet

25 oktober 2019 - Utbildning i TE Core

Publicerad: 07 november 2019

Nu har vi genomfört TE Core – utbildningen.

Vi hade ett tillfälle i Alnarp (16/10), två tillfällen i Uppsala (22-23/10) och vi avslutade med en TE Core – webbutbildning (25/10).

Vi har fått in väldigt bra kommentarer och synpunkter från kursdeltagarna.

En del ändringar i systemkonfigurationen kommer att göras innan TE Core - modulen ska börja användas i skarpt läge.


Kontaktinformation