SLU-nyhet

29 mars 2019 - Systembeslut klart

Publicerad: 07 april 2019

Styrgruppen för projektet har tagit beslutet att byta system, från KronoX till TimeEdit.

Därmed är förstudiefasen avslutad och projektet går in i införandefas.


Kontaktinformation