SLU-nyhet

20 april 2019 - Informationsmöten om TimeEdit - projektet

Publicerad: 05 maj 2019

Projektgruppen kommer ut och informerar om projektet, visar TimeEdit samt samlar in synpunkter och önskemål.

En av de aktiviteter som vi i projektgruppen gör just nu är att vi kommer ut och informerar om projektet, visar TimeEdit samt samlar in synpunkter och önskemål.

Ett antal möten är inbokade redan nu med bl.a. nuvarande KronoX-användare och verksamhetsrepresentanter i Uppsala. Under maj månad kommer vi att boka in ett antal möten med användare på de övriga orterna (bl.a. Alnarp och Umeå).

Intressenter uppmanas att ta kontakt med projektgruppen för att diskutera eventuella frågor/funderingar som är kopplade till införandeprojektet.


Kontaktinformation