SLU-nyhet

29 maj 2019 - Inventering av undervisningslokaler

Publicerad: 10 juni 2019

En inventering av samtliga lokaler som används i undervisningen är påbörjad.

Ett av de viktigaste målen med TimeEdit - projektet är att alla studenter ska ha ett fullständigt och digitalt kursschema. En viktig förutsättning för att kunna uppnå det målet är att samtliga lokaler som används i undervisningen ska hanteras i TimeEdit. Som ett första steg i den processen har projektgruppen (i samarbete med olika verksamhetsrepresentanter) inlett en inventering av alla undervisningslokaler.


Kontaktinformation