9 maj

Zoom

TimeEdit-stuga Online

Har du frågor om TimeEdit? Då kan du ansluta till vår onlinestuga.

Onlinestugor fungerar precis som de vanliga fysiska stugorna men anordnas istället via Zoom. 

Vi finns i Zoom-rummet 13.00-13.45.
https://slu-se.zoom.us/my/larandeochdigitalisering.funktionsrum

 

  • Har du frågor kring TimeEdit:s beställningsmodul, TE Preferences eller behöver du hjälp med att skicka in önskemål om kursbokningar till HT2022? Anslut till en TimeEdit-stuga så hjälper vi dig.
  • Kanske undrar du vad man behöver göra för att skapa ett fullständigt, digitalt TimeEdit-kursschema för studenterna samt hur det kan kopplas till motsvarande kursrum i Canvas? Anslut till en TimeEdit-stuga så hjälper vi dig.

  • Utöver TimeEdit-stugor finns även möjlighet att skicka frågor till vår funktionsbrevlåda, timeedit@slu.se.

Välkommen!

Fakta

Tid: 2022-05-09 13:00 - 13:45
Ort: Zoom
Arrangör: Avdelningen för lärande och digitalisering