28 jan

Datorsal 1 Ulls hus, Uppsala

TimeEdit - utbildning del 2 (KV)

TE Core - utbildning (del 2) på institutionen för kliniska vetenskaper (KV).

Fakta

Tid: 2020-01-28 09:00 - 11:30
Ort: Uppsala
Lokal: Datorsal 1 Ulls hus

Kontaktinformation