13 feb

Alnarp

TimeEdit - introduktion (Alnarp)

Projektledaren träffar institutionsansvariga och kursledare på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap och institutionen för biosystem och teknologi.

Agenda för mötet: En TimeEdit-introduktion samt svar på frågor/funderingar.

Fakta

Tid: 2020-02-13 13:30 - 16:30
Ort: Alnarp

Kontaktinformation