20 maj

Umeå

Informationsmöte om TimeEdit - projektet (Umeå)

Medlemmar från projektgruppen träffar användare och verksamhetsrepresentanter i Umeå.

Syftet med informationsmötet är att informera om projektet, visa TimeEdit samt samla in synpunkter och önskemål.

Fakta

Tid: 2019-05-20 13:00 - 15:00
Ort: Umeå

Kontaktinformation