23 maj

Ulls hus Götala, Uppsala

Informationsmöte om TimeEdit - projektet (SLUSS)

Projektledaren träffar studentrepresentater (SLUSS-ordförande och vice ordförande).

Syftet med informationsmötet är att informera om projektet, visa TimeEdit samt samla in synpunkter och önskemål.

Fakta

Tid: 2019-05-23 14:30 - 15:30
Ort: Uppsala
Lokal: Ulls hus Götala

Kontaktinformation