24 maj

Skinnskatteberg

Informationsmöte om TimeEdit - projektet (Skinnskatteberg)

Medlemmar från projekt- och styrgruppen träffar användare och verksamhetsrepresentanter i Skinnskatteberg.

Syftet med informationsmötet är att informera om projektet, visa TimeEdit samt samla in synpunkter och önskemål.

Fakta

Tid: 2019-05-24 11:00 - 15:00
Ort: Skinnskatteberg

Kontaktinformation