13 maj

Mötesrummet i Kanslihuset och Tornsvalan, Alnarp

Informationsmöte om TimeEdit - projektet (Alnarp)

Projektledaren träffar användare och verksamhetsrepresentanter i Alnarp.

Syftet med informationsmötet är att informera om projektet, visa TimeEdit samt samla in synpunkter och önskemål.

Fakta

Tid: 2019-05-13 10:00 - 15:00
Ort: Alnarp
Lokal: Mötesrummet i Kanslihuset och Tornsvalan

Kontaktinformation