Ouriginal - Systemflöden

Senast ändrad: 04 mars 2024
ikon-sustemflöden

Här beskrivs Ouriginal kopplingar till andra SLU-system.

Canvas

  • Canvas skickar text som ska analyseras till Ouriginal.
  • Resultatet på textanalysen skickas till Canvas

Inspera

  • Inspera skickar text som ska analyseras till Ouriginal.
  • Resultatet på textanalysen skickas till Inspera.

 

Ouriginal support

  • Ouriginal besvarar supportfrågor via telefon (08-738 52 10)
  • Supportfrågor via e-post (support@ouriginal.com) besvaras normalt inom 24 timmar (längre tid helgdagar inkl lördagar).

Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.