Om NyA

Senast ändrad: 04 mars 2024
ikon-bra att veta

Här kan du läsa om NyA och hur systemet fungerar.

NyA är ett nationellt antagningssystem som används av i princip alla universitet och högskolor i Sverige. NyA används för antagning till kurser och program på både grund- och avancerad nivå.

NyA används för antagning till kurser och program efter att de sökande anmält sig på www.antagning.se  eller www.universityadmissions.se 

NyA expertklienten

I NyA expertklienten gör respektive lärosäte behörighetskontroll, meritvärdering och antagning. 
I NyA kan också information om varför en sökande bedömts som icke-behörig hittas, liksom gymnasiemeriter och meriter från samtliga svenska universitet och högskolor. Giltiga resultat från högskoleprovet finns noterade, och för sökande från andra länder än Sverige finns ofta meriterna samlade om den sökande erhållit en tidigare akademisk examen.

NyA-webben

För institutionspersonal är NyA-webben ett enklare sätt att ta del av statistik, se hur många sökande som bedömts behöriga, se andelen förstahandssökande i förhållande till det totala antalet sökande etc. Innehållet i NyA-webben är detsamma som i NyA expertklienten, skillnaden är att du bara ser de uppgifter som tillhör den institution som du är anställd vid. Via NyA-webben görs också all reservantagning, både för program och kurser.

NyA-webben får man tillgång till antingen genom sin roll (utbildningsregistreringsroll GU och FU), eller genom att du aktivt anmält att du vill ha tillgång till NyA-webben. Du gör detta genom att be den katalogansvarige på institutionen att lägga till dig på de roller du önskar (NyA-rollen basanvändare och NyA-rollen för utdata, samt om du ska sköta reservantagning för din institution, NyA-rollen för reservantagning). Din prefekt kommer du få uppgift om ansökan, och om hen godkänner går ärendet vidare till antagningen för godkännande.

Utöver godkännande för respektive roll krävs att du har en kontrollerad förtroendenivå kopplat till ditt AD-konto, detta kan IT-stöd hjälpa dig med.

NyA support

Vid frågor om NyA kontakta

antagning@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.