Skapa kurstillfälle forskarnivå

Senast ändrad: 19 december 2022

 • Klicka på "Utbildningsinformation"  och fliken "Kurs forskarnivå".
 • Sök fram kursen där ett kurstillfälle ska läggas in.
 • Klicka på den blå länken för kursen.
  Ladok-SkapaKurstillfalleForskar-01.png

 • Klicka på fliken "Tillfällen"
 • Klicka sedan på "Nytt tillfälle med guide"
  Ladok-SkapaKurstillfalleForskar-02.png

 • 1. Välj när kurstillfället ska starta. Om det finns ett kurstillfälle sedan tidigare på kursen går det att kopiera uppgifterna därifrån i fliken ”Kopiera uppgifter från”
 • Klicka på "Nästa".
  Ladok-SkapaKurstillfalleForskar-03.png
 • 2. Uppgifter visar preliminär beskrivning/benämning som finns i fliken "Pågående arbete" (se bild)
  Ladok-SkapaKurstillfalleForskar-04.png
  Ladok-SkapaKurstillfalleForskar-04B.png

 • 3. Förhandsgranska kurstillfället som skapas
 • Klicka på "Bekräfta" om allt ser bra ut
  Ladok-SkapaKurstillfalleForskar-05.png

 • Till vänster finns de tre stegen i guiden.
  I varje steg står vilken Aktör som utför uppgiften och en beskrivning av vad som ska göras i varje steg
  Ladok-SkapaKurstillfalleForskar-06.png
 • 1. Fyll i uppgifter

  • I detta steg ska alla obligatoriska uppgifter fyllas i. De obligatoriska fälten är markerade med en röd stjärna. Det går även att fylla i de fält som inte är obligatoriska.
  • När uppgifterna är ifyllda, klicka på "Spara" och sedan "Klarmarkera". Kursen kommer då övergå till status Påbörjad.
  • OBS!! Lämna fältet för tillfälleskod tomt. Tillfälleskoden kommer automatiskt när kursen går till status Påbörjad
   Ladok-SkapaKurstillfalleForskar-07.png

 

 • 2. Granskning av kurstillfälle
  • Nu är kurstillfället i status Påbörjad och en tillfälleskod har automatiskt tilldelats
  • Kurstillfället ska nu granskas. Alla uppgifter som ska granskas visas under "Att göra"-fliken 
   Ladok-SkapaKurstillfalleForskar-08.png
  • När uppgifterna är granskade, klicka på Välj Alternativ och välj om granskningen godkänns, eller om den ska skickas i retur. Klicka sedan på "Spara"
   Ladok-SkapaKurstillfalleForskar-09.png

 • 3. Dokumentera beslut
  • Klicka på "Klarmarkera" och fyll i Beslutsfattare och Beslutsdatum 
   Ladok-SkapaKurstillfalleForskar-10.png
  • Klicka på Spara
   Ladok-SkapaKurstillfalleForskar-11.png
  • När granskningen och beslutsinformation är inlagt blir kurstillfället komplett

 • Nu är kurstillfället komplett och går att använda i Ladok.
  Ladok-SkapaKurstillfalleForskar-12.png