Skapa kurstillfälle grund- och avancerad nivå

Senast ändrad: 04 mars 2024
 • Gå till fliken "Utbildningsinformation".
 • Klicka på "Kurs grund" eller "Kurs avancerad" beroende på vilken kurs du ska söka fram.
 • Du söker fram en kurs genom att antingen skriva i benämning eller ange kurskod = utb.kod.
 • Klicka på "Benämningen" på kursen, den blå länken.


 • Klicka på "Tillfällen".


 • Klicka på "Nytt tillfälle med guide".


 • Ange termin när kurstillfället ska starta
  Finns ett kurstillfälle sedan tidigare kan du kopiera det tillfället och få vissa uppgifter förifyllda.
 • Klicka på "Nästa".


 • Nu visas uppgifter på vilken kurs som kurstillfället kommer att skapas
 • Klicka på "Nästa".


 • Förhandsgranska uppgifterna som läggs in.
 • Uppgifterna kan ändras i nästa steg.


 • Nu finns det fler fält att fylla i. Fälten som är markerade med röd stjärna är obligatoriska och måste fyllas i. Men fyll gärna i övriga fält också.
 • Genom att klicka på "Generera förslag" vid Webbplats skapas en länk som måste finnas på bl. a antagning.se. 
 • Markera "Fristående kurs" om kurser är fristående – det innebär att det går att hitta vilka kurstillfällen som är fristående kurstillfällen i "Avancerad sök".


 • Klicka på "Klarmarkera" när alla uppgifter är ifyllda. 
  "Klarmarkera" går att göra på två ställen.


 • Om ett obligatoriskt fält inte är ifyllt kommer fältet att lysa rött.


 • Nu ska en granskning av kurstillfället göras av fakulteten.
 • Efter granskning, klicka på "Välj alternativ".


 • Godkänns granskningen klicka på "Ja. Godkänn kurstillfället".
  Ska kurstillfället skickas i retur klicka på "Nej, skicka i retur".
 • Klicka sedan på "Spara".


 • Godkänns granskningen övergår kurstillfället till status Påbörjad.
 • När kurstillfället är i status Påbörjad kommer Tillfälleskod och andra obligatoriska uppgifter automatiskt tilldelas.
 • Är granskningen godkänd klicka på "Klarmarkera" och dokumentera beslutet.


 • Fyll i "Beslutsfattare" och "Beslutsdatum".
 • Klicka på "Spara".


 • Nu är tillfället klart = Komplett.