Skapa kurs forskarnivå

Senast ändrad: 19 december 2022

 • till "Utbildningsinformation"
 • Klicka på "Kurs forskarnivå" och Välj "Ny kurs med guide" 


 • Ange vilken period som kursplanen ska vara giltig fr.o.m.


 • Lägg in preliminär benämning på kursen.
 • Ange även organisation/institution och omfattning/hp.
 • Röd stjärna betyder att det är ett obligatoriskt fält som måste fyllas i.


 • Förhandsgranska uppgifterna
 • Är du nöjd klicka på ”Bekräfta”
  Om du inte är nöjd klickar du på ”Tillbaka” eller ”Avbryt”


 • Nu är kursen i status utkast.
 • Fyll i alla uppgifter på sidan.
 • När du är färdig, klicka på ”Spara” och sedan ”Klarmarkera”


 • Under ”Plan” fliken kan du skapa en kursplan = ”Skapa ny upplaga”.
 • Du kan även göra en pdf/utskrift för att skicka till tex en handläggare på fakulteten.
 • Utskrift gör du genom att klicka på ”Skriv ut” (svenska eller engelska).


 • Ange när kursplanen gäller från
 • Du kan skriva i fältet ett årtal tex 2023 om det saknas i rullisten. Då visas de terminer och halvår som finns under 2023.
 • Klicka på ”Spara”


 • Du väljer under "Destination" på vilket sätt du vill ha utskriften - PDF eller skrivare.


 • Nu ska kursplanen granskas av tex FUN och beslut fattas.


 • ”Välj alternativ” när granskningen är klar och "Spara".


 • Dokumentera beslutet.
 • Lägg in beslut med datum och beslutsfattare.
 • Spara kursplanen som en PDF eller Skriv ut för arkivering.