SLU-nyhet

Nyhetsbrev september

Publicerad: 15 september 2020

Moduler VT21 

Sista dagen för att lägga in eller ändra moduler VT21 i Slukurs är 30/11. 

Nyheter i Ladok 

Nyheter rörande resultatrapportering 

  • Förbättringar har skett på sidan där resultat rapporteras eller attesteras för en enskild student (”enpersonsrapportering”). Den främsta nyheten är möjlighet att ange resultatnoteringar vid rapportering samt ändra dessa vid ändring av attesterat resultat. Visningen av tillgodoräknanden har också förbättrats. 
  • Förändringarna finns presenterade i lathundar på sidan: Lathundar för planerad funktionalitet. 

Nyheter rörande utdata 

När en CSV-fil hämtas i Utdata för Studieavgiftsbetalning samt Deltagande kurs framgår numera även information om kurspaketeringstillfället (t.ex. ett programtillfälle). 

Nyheter rörande studentgränssnittet 

Om en student inte kan registrera sig p.g.a. ej erlagd studieavgift så visas nu ett tydligare felmeddelande, där anledningen till hindret visas. 

 

Förbättringar på startsidan 

  • Tydligare uppdelning mellan rapportera och attestera: fliken ”Attestera” används av personer med attesteringsrättigheter, och fliken ”Rapportera” används av personer med rapporteringsrättigheter 
  • Alla kurser med studenter som är redo för ”resultat på kurs” listas tillsammans, oavsett vilken termin studenten gick 
  • I fliken ”Attestera” går det även att se vilka resultat som inte aviserats till användaren 
  • Fliken ”Aviseringar till mig från Ladok” tas bort 
  • Förändringarna rörande startsidan finns i lathundar på sidan: Lathundar för planerad funktionalitet. 

Förbättringar av vyn där resultat rapporteras in på en student (”enpersonsrapportering”)

När det finns ett tillgodoräknande på del av kurs, så visas mer information om grunden för tillgodoräknandet om man klickar på den blå symbolen för TG som visas på raden för modulen. 

Nyheter rörande tillgodoräknande och bevis 

Det möjligt att ta med ”Andra resultat” som är inlagda av andra lärosäten (med ursprung ”eget lärosäte”) i bevisärenden och som grund i tillgodoräknanden. 

Nyheter i utdata 

  • I utdata för deltagande kurs och studieavgiftsbetalning framgår mer information om kurspaketeringen under ett informations-i intill kurspaketeringskoden i kolumnen ”läses inom”. 
  • I utdata för deltagande kurs, deltagande kurspaketering och utbytesstudier visar periodväljaren perioder bakåt i tiden. Genom att skriva in ett senare år går det att välja framtida perioder. 

Nyheter i utbildningsinformation 

När ett nytt utbildningstillfälle skapas visar periodväljaren nu perioder framåt i tiden. Genom att skriva in ett tidigare år går det att välja tidigare perioder.