SLU-nyhet

Nyhetsbrev oktober

Publicerad: 30 oktober 2019

Nyheter rörande resultatrapportering, studentgränssnittet och medarbetarrättigheter.

Nya funktioner

Ny vy för att hantera resultat för en student. Funktionaliteten ger möjlighet att hantera resultat på samtliga versioner som studenten har gått. Klarmarkerat resultat som avser äldre kursversion indikeras på betastartsidan. Det finns möjlighet att lämna återkoppling via formulär.

Generella nyheter

Nu är sökfälten för att söka efter student eller kurstillfälle tillbaka på betastartsidan.

Nyheter rörande resultatrapportering

  • Det finns en ny funktionalitet för att rapportera och attestera resultat för en enskild student. Funktionen gör det möjligt att rapportera och attestera resultat på en tidigare kursversion än den som studenten är registrerad på nu, samt gör det enklare att hantera resultaten om det är en och samma person som både rapporterar och attesterar resultaten. Funktionen är fortfarande under utveckling och kommer att förändras kommande uppdateringar av Ladok. 
  • Deltagarlistan för ett aktivitetstillfälle går nu att sortera. Om det finns fler än 25 studenter i listan så tänk på att sorteringen inte ligger kvar när du bläddrar mellan sidorna. Välj hellre att visa fler än 25 studenter per sida och sortera därefter listan.
  • På betastartsidan ser du nu om det finns resultat att hantera på andra kursversioner än den som visas. Rullistan med versioner är då markerad med en orange prick, och när du öppnar rullistan så ser du på vilken av versionerna som det finns ett resultat att hantera.

Nyheter rörande studentgränssnittet

Studenter som loggar in i studentgränssnittet ser sitt personnummer i sidhuvudet. Det gör det t.ex. enklare för studenter som har haft t-nummer och nu fått ett svenskt personnummer att se om deras svenska personnummer ligger i Ladok.

Nyheter rörande den nationella översikten

  • I den nationella översikten kan du nu filtrera kurslistan på utbildningsform, nivå inom studieordning och utbildningstyp. Klicka på ”Välj filtrering” för att välja filtrering, du kan välja flera parametrar.
  • I den nationella översikten visas nu information om dokumenterade uppehåll och avbrott. Uppehåll visas i raden för kurspaketeringen, klicka på informationsikonen för att se samtliga uppehåll som har dokumenterats. Avbrott med avbrottsdatum visas i raden för kursen respektive kurspaketeringen.
  • Det finns nu en guide för att hantera den nationella översikten på ladok.se.

Förbättrade funktioner

  • Resultatsummeringen i Nationell översikt inkluderar nu även annat resultat om ursprunget är eget lärosäte.
  • Nationell översikt visar nu nivå inom studieordning för respektive kurs. Under informations-i för utbildningstillfälle visas utbildningstyp, studieordning och utbildningsform.
  • I Nationell översikt kan man nu under ett informations-i se alla tillfällesuppgifter rörande ett kurspaketeringstillfälle (programtillfälle).
  • I deltagarlistan för ett aktivitetstillfälle kan nu sortering av listan göras.

Kortkommandon i Ladok

Bifogar ett dokument om de kortkommandon som går att göra i Ladok. Det gäller för de som använder Chrome eller Firefox som webbläsare.

OM-registrering

Hör av er till oss när ni har studenter som ska omregistreras på kurs. Vi skapar ett tillfälle för omregistrering åt er som ni kan använda istf att göra individuella tillfällen. Den möjligheten att skapa egna tillfällen individuellt kommer att tas bort snart. Skapa tillfällen gör vi bara om det inte finns tillfällen framåt att göra tillfällesbyte till.

Behörighet

Vi har gjort en ny blankett som gäller för Resultatrapportör, Attestant, Extern handledare och Administratör.

Det gäller externa personer som ska t.ex. attestera betyg på en annan institution då ska blanketten skickas in till oss.

Medarbetarrättigheter Doktorand

När du lägger till en medarbetarrättighet på en attestant som ska attestera/rapportera en doktorsavhandling går det att koppla attestanten till en eller flera doktorander.

Gå in på Medarbetarrättigheter -> Attesteringsrättigheter -> Ny kursrättighet -> Sök och välj den Doktorsavhandling som gäller

Samma sak gäller om man ska lägga in rapporteringsrättighet.