SLU-nyhet

Nyhetsbrev november

Publicerad: 03 december 2019

Startsida, behörigheter och moduler.

Startsida

Vi rekommenderar att ni använder Betastartsidan redan nu eftersom den gamla startsidan kommer tas bort i februari.

Den är mer anpassad till det nya sättet som vi kopplar medarbetare på.

Förbereda borttag av betyg

Om det är så att ett betyg på en modul eller hela kursen behöver tas bort, rekommenderar vi att ni som administratörer flaggar för borttaget. Manual finns på Ladoksidan på medarbetarwebben.

Det blir lättare för attestanten att hitta resultatet som ska tas bort på den nya startsidan.

Behörigheter

Vi har gjort en ny undersökning angående vilka personer som är Attestant i Ladok och som finns i IDIS som Examinator eller inskickad blankett.

Vi kommer under början av december skicka filerna till berörda institutioner.

Riksrevisionen varit på andra universitet och frågat om behörigheter. Efter årsskiftet kommer vi ta bort de personer som inte finns i IDIS eller vi inte fått en inskickat blankett på.

Registreringsperiod

Vi kommer fr.om VT2020 lägga in en registreringsperiod på alla kurstillfällen inför terminsstart. Ni måste då enbart gå in de kurstillfällen som inte ska kunna registrera sig själva på. Exempelvis EX-kurser och kurser på åk1 på första terminen.

Andra resultat

När uppgifter fördes över från gamla Ladok till nya Ladok hamnade en del kurser för doktoranderna under ’Andra resultat’. De kurser som finns inlagda som ’Eget lärosäte’ kan ni koppla till ämnet. Se bilderna nedan.

Årsredovisning 2019

Sista dag för inrapportering i Ladok för 2019 är 10 januari 2020.

Alla registreringar och resultat på grund- och avancerad nivå ska läggas in senast 10/1. Det gäller alla kurser som avslutas under 2019. De kurser som avslutas i januari hamnar på nästa årsredovisning.

På forskarnivå ska ni lägga in aktivitet och försörjning.

Avveckling av Slukurs

Inför avvecklingen av Slukurs tar vi inte emot fler ärenden som gäller utveckling längre från 1/12. Vi åtgärdar givetvis incidenter och error fel. Mer information om själva avvecklingen kommer så fort vi vet vad som beslutas.

Tänk på att 1/12 är sista datum att lägga in moduler i Slukurs för VT2020.

Förbättrade funktioner i Ladok

Nyheter rörande resultatrapportering och aktivitetstillfällen

  • Det finns nu en ny funktion för att klistra in flera resultat åt gången (från en lista i t.ex. Excel) på ett aktivitetstillfälle. Funktionen nås via rapporteringsvyn för aktivitetstillfället. Se guide för funktionen här.
  • Förbättringar är gjorda så att studenter som byter kurstillfälle inte förlorar sin anmälan till aktivitetstillfälle som gjordes via det tidigare kurstillfället. Resultat kan alltså fortfarande rapporteras in på aktivitetstillfället som studenten var anmäld till innan tillfällesbytet genomfördes.

Generella nyheter

  • Alla flikar i Ladok har ändrat utseende för att synas tydligare.


Nyheter rörande resultatrapportering

  • Betavyn för att hantera resultat för en enstaka student har förbättrats. Bland annat har visningen av resultat från andra versioner samt hur man väljer version att hantera resultat på ändrats. Guiderna för att rapportera respektive attestera resultat i betavyn har uppdaterats och visar nu den nya hanteringen.
  • Om en resultatnotering skapats men ännu inte har använts för att rapportera in en notering är det nu möjligt att ändra resultatnoteringstyp (checkbox, datum, fritext, numerisk). Sedan tidigare går det även att ändra benämning och om resultatnoteringen ska vara synlig för studenten.
  • Om noteringar har rapporterats in för studenter på en resultatnotering är det nu möjligt att i efterhand välja om resultatnoteringen ska vara synlig för studenten eller ej. Detta kräver dock speciell behörighet i Ladok.


Nyheter rörande tillgodoräknande

  • När ett tillgodoräknande skapas kan nu en och samma grund endast förekomma en gång i samma ärende.

Kontaktinformation