SLU-nyhet

Nyhetsbrev november

Publicerad: 15 november 2020

Moduler V21 VIKTIGT!

Kom ihåg att det är 30/11 som är sista datum för att lägga in moduler på kurser för V21. Det är bara på nya kurser och kurser som ska ha nya moduler som ni ska lägga in moduler på. De kurser som har Enda modul kommer vi att söka ut och lägga in att det blir godkänt på hela kursen om man godkänner på modulen. Ni får gärna skicka ett mejl på de kurser som ni INTE vill ha det så på.

 

Förbättrade funktioner

 • Mina grupper: I vyn visas nu det kurspaketeringstillfälle där studenten hade sitt senaste deltagande.
 • Uppföljning: I rapporten ”Utfall HST/HPR” finns nu även könsfördelning i rapportresultatet.
 • Uppföljning: I rapporten ”Utfall HST/HPR” har beta-markering tagits bort.
 • Uppföljning: I rapporten ”Utfall HST/HPR” visas nu engelska översättningar på värden i listboxar när engelska valts som språk.
 • Lokala texter, som kan användas som förtydligande för lärosätets studenter i varje steg av ansökan om tillgodoräknande, kursbevis eller examensbevis via studentgränssnittet, har utökats till 4000 tecken.
 • "Utdata: Utfärdade bevis": Det har införts ytterligare ett val i utsökningen, så att man nu kan välja att begränsa på enbart examensbevis eller enbart bevis över genomförd utbildning. Det har även skett förbättring i vilka kombinationer av val som går att göra vid utsökningen, så att man inte kan välja en sökkombination som är orimlig.
 • Medarbetarrättigheter: Nu släpps den förbättrade sökfunktionaliteten vad gäller kurs i medarbetarrättigheter till alla lärosäten. Det går numera att söka på kurskod, kursbenämning samt namn/personnummer (om det gäller ett individuellt åtagande) i samma sökruta.
 • Studiedeltagande: Numera visas aktuellt förvalt kurspaketeringstillfälle när tillfällesbyte genomförts och studieaktivitet och finansiering skall dokumenteras via kurspaketeringsfliken.
 • Uppföljning: Nu kan man spara utsökningsparametrar i "Utfall HST och HPR", på samma sätt som i andra uppföljningsrapporter.
 • Uppföljning: I rapporten "Utfall HST/HPR" har hjälp- och informationstexter införts i gränssnittet.
 • Uppföljning: I rapporten "Utfall HST/HPR" har förstoringsglas lagts till vid listboxarna i rapporten för att underlätta begränsning vid utsökning.
 • Uppföljning: I rapporten "Utfall HST/HPR" har möjlighet att hantera valda begränsningar införts via länkarna ”Lista” och ”Begränsningar” vid listboxarna.
 • Uppföljning: I rapporten "Utfall HST/HPR" är det nu möjligt att fälla ihop Utsökning och Resultat.

Nyheter rörande bevishantering

 • Det går nu att lägga upp lokala fotnoter på lärosätet. Dessa läggs in under ”Bevisinformation”, och kan sedan användas som mall för att lägga till fotnoter i ett bevisärende.
 • Det finns en betavy för att hantera fotnoter i bevisärenden. Under en övergångsperiod kan användaren själv välja att visa den nya betavyn eller den ursprungliga vyn. Betavyn gör det bl.a. möjligt att använda de nya lokala fotnoterna.

Nyheter rörande nationella intyg

 • Nu finns ett nytt och förbättrat verifierbart nationellt resultatintyg, som skapas av Ladok istället för av LadokPing. Nationella intyg hämtas av studenter i studentgränssnittet.

Nyheter rörande mina grupper:

 • Om en student har gjort ett tillfällesbyte från ett kurspaketeringstillfälle till ett annat så visas nu det kurspaketeringstillfälle där studenten hade sitt senaste deltagande i tabellen.

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Om en anmälningsperiod har varit inlagd på ett aktivitetstillfälle, men ”Anmälan krävs” sedan avmarkeras så rensas nu anmälningsperioden.

Nyheter rörande uppföljningsrapporten utfall HST och HPR

 • Rapporten är inte längre markerad som ”Beta”
 • Könsfördelning visas i rapportresultatet
 • Engelska översättningar visas för värden i listboxar när engelska valts som språk