SLU-nyhet

Nyhetsbrev mars

Publicerad: 04 april 2019

Läs om medarbetarrättigheter, doktorandkurser och moduler.

Medarbetarrättigheter

Boka in 22/5 i era kalendrar. Vi väntar på svar från lokal och videobokningen på bekräftelse av bokningen. Vi kommer att vara i Uppsala och ha uppkoppling till orterna. Förmiddagen kommer att handla om medarbetarrättigheterna. Eftermiddagen har vi hjälpstuga. Till hjälpstugan får ni gärna skicka in frågor i förväg.

Doktorandkurser

Vi har tillsammans med Lotta Hansson skrivit instruktioner på hur man ska lägga in doktorandkurser i Ladok. Gäller främst kurser som hör till en administrativ avdelning. Se bifogat dokument.

Ny startsida

Startsidan är under omarbetning. Den beräknas vara driftsatt H19.

Moduler

Vi kommer snart att föra över modulerna för sommar 19 och H19 från Slukurs. Gör gärna en extra kontroll att ni har rätt moduler och betygsskala på modulerna. Ligger kurserna under behandling fast 'förslag klart' och' kursplan fastställd' är klart beror det på att modulerna inte är inlagda och markerade med 'moduler klara'.

Allmänt
 • Filtreringstratten ändrad i rapportera- och attesteraflikarna
 • Nu visar räknaren för "Klara för resultat på kurs" på startsidan rätt i och med att den inte tar med de som fått borttagen registrering.
 • Nu går det bara att skapa grupper i utbildningar som har minst ett tillfälle i status komplett.
 • Rättat fel vid export av resultat från genomströmningsrapporterna i Uppföljning.
 • Text för Diploma Supplement 2019 visas nu korrekt vid förhandsgranska.
 • När man tar ut resultatintyg och väljer "Ta endast med kurser enligt val" visas nu kurs och modul korrekt även för kurser från olika versioner.
 • Prestandaförbättringar av rapportfrågorna i Uppföljning för att kunna leverera ett resultat inom en rimlig tid.
 • Korrigerat så att utkast tas bort korrekt även då data "blankas ut" i användargränssnittet vid resultatrapportering.
 • Rättat fel vid export av underlag från uppföljningsrapporterna "Studiedeltagande-aktivitet", "Studietid-aktivitet" och "Helårsekvivalenter-aktivitet"
 • Grund för tillgodoräknande visas nu med rätt antal poäng i Studentgränssnittet.
 • Studenter utan personnummer ger nu inget fel och sorteras rätt i deltagarlistan på kurspaketering vid "visa resultat på följande kurser".
 • I formuläret för att ändra aktivitetstillfälle har paginering av träffar införts vid utsökning av kurstillfällen. Det innebär att man kan stega sig fram i sökresultatet om det skulle vara så stort att allt inte syns i rutan.