SLU-nyhet

Nyhetsbrev mars

Publicerad: 04 mars 2020

Ny startsida, Andra meriter och Andra resultat vid tillgodoräknanden m.m.

Ny Startsida

Från och med 25/3 kommer Betastartsidan bli den ordinarie startsidan.
Fliken för kurstillfällesfavoriter har flyttats till den nya startsidan.
På startsidan finns nu en ny flik för användare med attesteringsrättigheter, som visar allt som finns att attestera för aktuell användare. Observera att resultatet måste vara klarmarkerat efter att Ladok uppgraderades 25/3 för att det ska visas i denna flik. Ladok_Nyhetsbr_2003A 

Tillgodoräknande – Andra meriter & Andra resultat

Nu är det möjligt att lägga in Andra meriter och Andra resultat direkt i ett tillgodoräknande. Om tillgodoräknandet godkänns blir Andra meriter eller Andra resultat vidimerat direkt.

Nyheter rörande resultatrapportering

Nu går det att ändra ett attesterat resultat (betyg och examinationsdatum). Detta görs i vyn för att rapportera på en enskild student (”enpersonsrapportering”). Ändringen behöver förberedas och sedan attesteras, detta kan göras av olika personer. 

Nyheter rörande tillgodoräknande

  • Nu går det att göra ändringar i ett ärende för tillgodoräknande även efter att det klarmarkerats. Ändring kan göras av den som klarmarkerat ärendet eller av den som har behörighet att attestera beslutet.
  • Nu finns möjlighet att skapa och vidimera en ny ”Annan merit” direkt i ett ärende för tillgodoräknande. Den andra meriten hittar du sedan precis som vanlig i fliken ”Studentuppgifter” och avsnittet ”Andra meriter”.
  • När man i ett ärende för tillgodoräknande väljer ett ”Annat resultat” eller en ”Annan merit” som grund visas nu även omfattning i rullistan.
  • När man i ett ärende för tillgodoräknande valt ”Annan specifikation” som mål så visas nu även dess engelska benämning i ärendet.

Nyheter rörande studieaktivitet och -finansiering

Det är nu möjligt att lägga in studieaktivitet och -finansiering även för perioder som infaller efter ämnestillfällets slutdatum.

Nyheter rörande examen

I examensärenden syns nu även vilken beviskombination som valts för ärendet.

Nyheter rörande nationell översikt

Nu visas även eventuell anknytning som lagts in på kurspaketeringen.

Studentgränssnittet

Sidan där man verifierar intyg som studenterna hämtat på student.slu.se har förbättrats

Aktivitetstillfällen

Vid anmälan till aktivitetstillfälle för flera studenter visas nu information i deltagarlistan om det finns hinder mot att en student anmäls eller avanmäls.

Aviseringar

Vi har fått in en del ärenden där lärare har påpekat att dom inte får aviseringar när en klarmarkering är gjord. Det beror på att dom inte har lagt in sin e-post under ’Mina inställningar’. Finns längst till höger under användarens namn. 
Ladok_Nyhetsbr_2003B

 

Med vänlig hälsning / Kind regards
Ladoksupporten