SLU-nyhet

Nyhetsbrev maj

Publicerad: 17 maj 2020

Ladok blir utbildningsdatabas, Poäng på avhandling m.m

Behörigheter i Ladok

När ni behöver behörighet för attestanter i Ladok gäller följande: 

 • Ny Attestant – Lägg in rollen examinator i Idis (ingen blankett behövs)
 • Attestant som ska attestera på annan institution – Finns medansvarig institution i kursplanen behövs ingen blankett. 
 • Borttag av attestant – Läggs uppgiften i Idis att attestanten slutat vid SLU kommer ett mejl till Ladok och vi inaktiverar attestanten i Ladok. Ska behörigheten tas bort utan att attestanten slutar vid SLU använd blanketten. Blanketten finns på medarbetarwebben. 

Mallen för deltagande på doktorandkurser 

Använd den bifogade mallen när ni ska skicka in deltagare för antagning på doktorandkurser. Ni får fram deltagare i personalkurser om ni angett att anmälan ska ske där. Skickar även informationen om hur rapportering ska ske. Bifogat har ni dokumentet ’inrapportering av doktorandkurser i Ladok’. 

Poäng på avhandlingen 

Glöm inte att ni ska lägga in omfattning/poäng på avhandlingen när ni rapporterar i Ladok. När ni lägger in poäng på avhandlingen gäller detta: 

 • Doktor 240 hp – kursernas poäng = avhandlingens poäng 
 • Licentiat 120 hp – kursernas poäng = avhandlingens poäng 

Moduler H20

Datumet för höstens kurser har nu passerat (31/5). Vi ser att några kurser saknar moduler. Dessa kommer vi att lägga in enda modul på. 

Förbättrade funktioner 

 • Intyg skapade av administratörer är nu åter editerbara, t.ex. för att signera digitalt. 
 • I studentgränssnittet är det nu möjligt att lägga in lokala texter i alla steg i en tillgodoräknandeansökan. 
 • I bevisärenden är nu rutan med noteringar alltid utfälld. Ärendets status påverkar inte visningen längre. 
 • Vid avisering för flaggning av borttagning av resultat är det nu endast möjligt att avisera attestanter som har attesteringsrättighet för någonting av det flaggningen gäller. 
 • Vid klarmarkering av resultat är det nu endast möjligt att avisera attestanter som har attesteringsrättighet för någonting av det klarmarkeringen gäller. 
 • När CSV-filer hämtas i "Utdata: Uppehåll", "Utdata: Deltagande kurspaketering", "Utdata: Utbytesstudier" och "Utdata: Studieavgiftsbetalning" så inkluderas nu alla rader från sökresultatet. Även utsökningsparametrarna inkluderas i CSV-filen. 
 • Förbättring av prestanda så att det nu blir bättre svarstider vid attestering med många ingående resultat. 

Viktiga rättningar 

 • Nationell översikt: Nu visas även examen som utfärdats på lärosäte där studenten saknar övriga uppgifter. 
 • I Nationell översikt visas 0 hp, om modulen har 0 hp i omfattning. Tidigare visades ingen omfattning alls, vilket alltså inte kunde särskiljas från moduler som saknar omfattning. Använd helst inte 0 hp på moduler. 
 • När nytt modulresultat rapporteras in kontrolleras nu att det inte finns något pågående ändringsunderlag på aktuell modul. 
 • Utannonsering: Korrigerat så att om ett utbildningstillfälle inte är studieavgiftsbelagt skickas inga värden för total avgift eller första delbetalning vid utannonsering. 
 • Bevisärende: Rättning av ett problem som yttrade sig som systemfel när man hade påbörjat att ändra val av bevisbenämning i ärendet, men sedan avbröt processen utan att spara. 
 • Bevisärende: Rättning av ett problem med ctrl + s när man försöker spara byte av bevisbenämning. 
 • I bevisärenden är en rättning införd som minskar risken för problem med att dra kurser och rubriker på rätt plats i dispositionslistan. 

Webbläsare 

Från 200701 stödjer inte Ladok Internet explorer längre. 

Utbildningsdatabas 

Nu är det beslutat att Ladok även kommer att bli en utbildningsdatabas. Vi återkommer när vi vet tidsplanen för när det beräknas vara klart. Detta innebär att Slukurs läggs ner.