SLU-nyhet

Nyhetsbrev juni

Publicerad: 08 juni 2020

Planerade/förbättrade funktioner och Intyg till studenter pga. inställda kurser.

Förbättrade funktioner 

  • I "Utdata: Deltagande Kurs" och "Utdata: Deltagande kurspaketering" är det nu möjligt att exportera till CSV-fil även vid utsökning på många utbildningskoder.
  • Nu kan man välja att låta Ladok skicka ut en mejlavisering till den person man tilldelar ett tillgodoräknandeärende. Detta styrs via en checkbox i samband med att tilldelningen görs.
  • För en Studieavgiftsskyldighet där studenten är "Ej avgiftsskyldig" och orsaken är "Övriga orsaker" kan nu "Till och med datum" anges.

Planerade funktioner

På startsidan

Genom att gå till en students översikt och klicka på en kurs kommer du till vyn där u hanterar resultat för en enstaka student. Här kan du som vanligt rapportera och attestera resultat för en student.

Resultatnoteringar:

 

Medarbetarrättigheter

Tänk på att det är viktigt att ni kopplar till kurs eller student och inte hela organisationen för lärare. Glöm inte bort att koppla attestanter till EX-kurser i god tid.

CSN – Corona

Intyg om inställda kurser vid universitetsstudier

Har ni haft högskole- eller universitetskurser som helt eller delvis har ställts under vårterminen på grund av Corona pandemin? De studerande som inte har uppnått tillräckliga studieresultat på grund av detta måste skicka in ett intyg till CSN. Här kan du se vad som behöver finnas med i ett sådant intyg. Klicka på rubriken ovan ’Intyg…’