SLU-nyhet

Nyhetsbrev januari

Publicerad: 07 mars 2019

God fortsättning på det nya året! Hoppas ni haft det bra under ledigheten och är tillbaka med nya krafter.

Registrering

Nu börjar studentkårerna höra av sig om listor på registrerade studenter och doktorander. Vi levererar inga listor längre utan skapar filer som vi laddar upp på en sharepoint sida där personer med behörighet kan hämta de filer de behöver. Kårerna får anmäla till oss vem det är som är som ska ha behörighet till detta.

I början av varje termin laddar vi upp filer en gång i veckan första månaden. Därefter lägger vi upp filer efter varje studieperiod.

Studieperiod avhandling – 0 eller 30 hp

Ni har fått information i omgångar om hur ni ska lägga in studieperioder. Så här gör vi i fortsättningen:

  • Vid antagning till doktorandstudier läggs 30 hp in på doktorsavhandlingen (fakulteten gör detta). Då visas det på intyget med 30 hp istf 0 som inte ser så bra ut.
  • Resterande studieperioder kan ni lägga 0 hp på (institutionen gör detta inför varje termin). Inget blir fel om ni väljer att lägga in 0 hp eller 30 hp.
  • Ni behöver inte rätta tidigare inlagda uppgifter

Nya funktioner

  • Ny utdatafunktion för att söka deltaganden på yttersta kurspaketering – inriktning.

Förbättrade funktioner

  • Val av utdatafunktion sker nu i en meny istället för som tidigare via flikar.
  • Beställning av folkbokföringsuppgifter sker nu automatiskt via så kallade "bevakningar av folkbokföringsuppdateringar" i Studentregistret.
  • I nuläget görs det för samtliga studenter i Ladok. Längre fram kan det bli aktuellt att inte förlänga bevakningar för gamla/inaktuella studenter.