SLU-nyhet

Nyhetsbrev januari

Publicerad: 20 januari 2020

Viktigt om studieperiod för doktorander, attestanter m.m

Studieperiod – doktorand

Det har kommit in ärenden på att det inte går att lägga in Studieaktivitet och –finansiering på doktorander.

Det beror på att ni lägger in studieperioder på fel ställe. Ni är inne på ämnet istf avhandlingen.

På ämnet utökar man studieperioden om man håller på längre än två år respektive fyra år för lic eller doktor.

Kom ihåg att det är inte under Pågående Doktorsexamen som ni ska lägga in nya studieperioder (se bild nedan)

Bild: Studieperiod doktorand

 

 Det är på kursen/tillfället för avhandlingen som en ny studieperiod ska lägga in.

 Bild: Studieperiod doktorand

Examinatorer/attestanter/lärare

Det är dags att göra en kontroll på vilka attestanter och undervisande lärare ni har i Ladok och Idis. Meddela oss vilka som ska inaktiveras eller läggas till. Ska någon läggas till gör ni enligt anvisningarna på vår Ladokwebb. Det finns en lista med kursledare och examinatorer per fakultet och per kurs på grund- och avancerad nivå i Slukurs som ni kan ta hjälp av. Den kan ni också använda när ni ska koppla medarbetarrättigheter inför exempelvis H20.

Manualer – Ladok

Vi kommer inom kort att gå över helt och hållet till Ladok’s manualer. Det har skett stora förbättringar på hur man presenterar de nya manualerna. Dom är riktigt bra numera. Detta gör bl. a att underhållet på manualerna alltid kommer att vara uppdaterade när det sker utveckling och rättningar i Ladok.

Nyheter rörande intyg

Om en student har tidigt avbrott på en kurs där hen har ett tillgodoräknande så kommer inte det tillgodoräknandet med på resultatintyget.


Kontaktinformation