SLU-nyhet

Nyhetsbrev 1 - 2021

Publicerad: 15 januari 2021

Kurstillfällesbyte – omregistrering

Vi får många mejl om omregistrering. I Ladok gör man tillfällesbyte. Man byter från ett kurstillfälle till ett nytt kurstillfälle för att man inte avslutat kursen under ordinarie tid. 

  • Är studenten registrerad på ett tillfälle och det finns ett tillfälle att byta till nästa termin behöver ni inte kontakta oss. 
  • Är studenten registrerad på ett tillfälle och det INTE finns tillfälle att flytta till måste ni kontakta oss. Då skapar vi ett kurstillfälle. 

Har kursen bytt kurskod måste studenten vara antagen på det nya kurstillfället för att man ska kunna registrera. Här måste man ha lite koll på om det är en gammal student som ska göra ett tillfällesbyte om den nya kursen kan ingå i examen. Men har studenten en registrering på den gamla kurskoden så kan man godkänna på den kurskoden om kraven i kursen kan uppfyllas. 

Studiedokumentation

Användbarhetsförbättringar har genomförts på sidorna aktivitetstillfällen, medarbetarrättigheter samt flikarna resultatuppföljning, deltagande och grupper. Exempelvis har ordning och färg på knappar förändrats, likaså symboler som visas på knappar/flikar. 

Nya Ladok för studenter

Ett nytt gränssnitt för studenterna kommer i februari. Diskussioner pågår när vi kommer att ta gränssnittet i bruk. Filmer och manualer kommer att finnas. 

Examen

Betavyn för fotnotshantering är nu ordinarie fotnotsvy. Den ursprungliga fotnotsvyn har tagits bort.

Resultatintyg 

Ladok för studenter samt Ladok för personal: Nu finns ett nytt och förbättrat resultatintyg. Den personal som hämtar intyget skrivs nu ut på intyget. Det finns fler val att få med på intyget. Att få med uppgift om program finns som ett ärende hos Ladok. 

Översikt pågående rapportering

Nu visas alla klarmarkerade men ej attesterade resultat, även eventuella resultat som klarmarkerades före 2020-03-25, då nya startsidan levererades. Likaså tas nu klarmarkeringar med för (icke obligatoriska) moduler där godkänt resultat redan inkommit på aktuell kurs. 

Mina grupper

Prestanda har förbättrats. Antalet möjliga deltagare har begränsats till 300 per grupp. 

Viktiga rättningar

Examen: Rättning av ett problem i bevisärenden som gjorde att ändringar av fotnoter i vissa fall inte visades förrän efter manuell uppdatering av sidan. 

Rättning av ett visningsfel som kunde uppstå i dispositionslistan i bevisärenden vid tillägg av modulresultat. 

Medarbetarrättigheter

Förbättring är gjord så att man kan göra ändringar i en medarbetarrättighet även i de fall den innehåller en begränsning på en grupp som inte längre existerar. 

Översikt pågående resultatrapportering

Rättning av ett fel som gav dubblettposter vid filtrering på "Aviserat till" om avisering skett flera gånger för samma resultat till samma person. 

Studentgränssnittet och nya Ladok för studenter

Vid bevisansökan syns nu hela beviskombinationen om man hovrar över texten. 

Uppföljningsrapporten

"Genomströmning kurspaketeringstillfälle" Nu ingår även student som efter kurspaketeringstillfällesbyte påbörjar kurspaketeringstillfället genom omregistrering på kurstillfälle. 

Resultatintyg

Rättning av rubrik från "Utfärdad av" till "Utskrivet av"